سال ساخت
فیلتر
مرتب سازی توسط

مسکن کیان حسین حمیدوند

4 روز

آپارتمان ارزان در اندیشه

شهرک اندیشه

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

مسکن کیان حسین حمیدوند

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

مسکن کیان حسین حمیدوند

5 روز

آپارتمان ۵۸متری در اندیشه

شهر اندیشه

106,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع

مسکن کیان حسین حمیدوند

106,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

فروش ۶۵متری در اندیشه

شهرک اندیشه

143,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 65 متر مربع
143,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

آپارتمان متری ۱ خواب

تهران

109,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 55 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

109,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

فروش آپارتمان ۵۵ متری در اندیشه

شهرک اندیشه

116,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 55 متر مربع
116,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

۱۴۷ متری لوکس

اندیشه

511,500,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 147 متر مربع

هانیه بزرگی مسکن کیان

511,500,000 تومان
2 اتاق خواب 147 متر مربع

۷۳ متری فول امکانات

شهر جدید اندیشه

204,400,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع
204,400,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

خرید آپارتملن ۸۵متری طبقه دوم دوبر رو به آفتاب در اندیشه

فاز یک اندیشه

310,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 85 متر مربع
310,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

فروش ۶۰ متری در اندیشه

شهرک اندیشه

140,000,000 تومان
2 اتاق خواب 60 متر مربع
140,000,000 تومان
2 اتاق خواب 60 متر مربع

فروش آپارتمان ۵۰ متری در اندیشه

شهرک اندیشه

86,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع
86,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

فروش ویژه واحدهای پردیسان پارک اندیشه

شهرک اندیشه

475,000,000 تومان
3 اتاق خواب پارکینگ 140 متر مربع
475,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

خرید آپارتمان ۶۶ متری مناسب سرمایه گذاری

اندیشه

120,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 66 متر مربع

هانیه بزرگی مسکن کیان

120,000,000 تومان
2 اتاق خواب 66 متر مربع
1 2