سال ساخت
فیلتر
مرتب سازی توسط

آپارتمان اداری ۵۸ متری شیک و لوکس در اندیشه

شهر جدید اندیشه

290,000,000 تومان
پارکینگ 58 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

290,000,000 تومان
58 متر مربع

آپارتمان اداری ۹۰ متری شیک و لوکس در اندیشه

شهر جدید اندیشه

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 90 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

آپارتمان اداری ۵۰ متری بسیار شیک در اندیشه

شهر جدید اندیشه

155,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

155,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

آپارتمان اداری ۵۰ متری (روبنما.تابلو خور)

فاز یک اندیشه

190,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

عباس ثوابی مسکن کیان

190,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع