سال ساخت
فیلتر
مرتب سازی توسط

۶۱مترفازیک اندیشه

شهرجدیداندیشه

164,750,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 61 متر مربع
164,750,000 تومان
2 اتاق خواب 61 متر مربع

آپارتمان ۴۵ متری بسیار شیک و زیبا در اندیشه

شهر جدید اندیشه

88,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 45 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

88,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

2 هفته

آپارتمان کلید تحویل فاز ۵ پردیس

فاز 5

257,000,000 تومان
85 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

257,000,000 تومان
85 متر مربع

۷۲مترآپارتمان فازیک اندیشه

شهرجدیداندیشه

133,600,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 72 متر مربع
133,600,000 تومان
2 اتاق خواب 72 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

3 هفته

۸۷ متر دوخواب در برج های پردیس ( خانم علیزاده )

تهران فاز11 پردیس

221,000,000 تومان
87 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

221,000,000 تومان
87 متر مربع

فروش مجتمع مسکونی در اندیشه

شهرک اندیشه

116,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 48 متر مربع
116,000,000 تومان
2 اتاق خواب 48 متر مربع

فروش ۵۴ متری در اندیشه

شهرک اندیشه

164,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 54 متر مربع
164,000,000 تومان
2 اتاق خواب 54 متر مربع

۸۰مترآپارتمان فازیک اندیشه(پیش فروش)

شهرجدیداندیشه

100,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 80 متر مربع
100,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

خانم عبداللهی سایت املاک خشت اول

4 هفته

پیش فروش فوق العاده منطقه کوهستانی پردیس

پردیس-فازیازده

150,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 87 متر مربع

خانم عبداللهی سایت املاک خشت اول

150,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع

ستار اسدی دپارتمان املاک کیان

4 هفته

۶۱متر طبه دوم ۲خواب روبه نما در اندیشه

فاز ۱هشتم غربی کوچه کودک

185,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 61 متر مربع

ستار اسدی دپارتمان املاک کیان

185,000,000 تومان
2 اتاق خواب 61 متر مربع

فروش ۶۴ متری در اندیشه

شهرک اندیشه

229,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 64 متر مربع
229,000,000 تومان
2 اتاق خواب 64 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

4 هفته

آپارتمان پگاه تکنو فاز ۸ پردیس

فاز8

245,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 107 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

245,000,000 تومان
2 اتاق خواب 107 متر مربع
1 2 3