سال ساخت
فیلتر
مرتب سازی توسط

آپارتمان ۱۱۰ متری در اندیشه

شهر جدید اندیشه

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 110 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

مسکن کیان حسین حمیدوند

6 روز

آپارتمان ۵۸متری در اندیشه

شهر اندیشه

106,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع

مسکن کیان حسین حمیدوند

106,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

آپارتمان ۴۵ متری در اندیشه

شهر جدید اندیشه

100,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 45 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

100,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

آپارتمان ۶۶ متری فول بازسازی رهن کامل در اندیشه

شهر جدید اندیشه

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 66 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب 66 متر مربع

فروش ۶۵متری در اندیشه

شهرک اندیشه

143,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 65 متر مربع
143,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

آپارتمان ۶۶ متری در شهرک صدف

اندیشه

15,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 66 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

15,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

آپارتمان ۴۷ متری ۱ خواب

شهر جدید اندیشه

104,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 47 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

104,000,000 تومان
1 اتاق خواب 47 متر مربع

آپارتمان ۵۸ متری یک خواب

شهر جدید اندیشه

149,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

149,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

آپارتمان ۶۸ متری طبقه اول با پارکینگ در اندیشه

شهر جدید اندیشه

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 68 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب 68 متر مربع

۵۸مترفازیک اندیشه

شهرجدیداندیشه

137,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع
137,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

1 هفته

۱۰۷متر آپارتمان شیک فروردین شمالی

فاز 1 فروردین شمالی

517,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 107 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

517,000,000 تومان
2 اتاق خواب 107 متر مربع

عبداللهی سایت املاک خشت اول

1 هفته

۸۷مترزون۲تحویل یکسال-پردیس

تهران.پردیس.فاز11

180,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 87 متر مربع

عبداللهی سایت املاک خشت اول

180,000,000 تومان
2 اتاق خواب 87 متر مربع
1 2 3 4 5 6