سال ساخت
فیلتر
مرتب سازی توسط

آپارتمان ۴۸ متری رو به نما با پارکینگ اختصاصی

تهران شهر جدید اندیشه

104,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 48 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

104,000,000 تومان
1 اتاق خواب 48 متر مربع

آپارتمان متری ۱ خواب

تهران

109,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 55 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

109,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

برج نشینی ۱۵۰ متری اندیشه(سونا.استخر)

فاز یک اندیشه

450,000,000 تومان
3 اتاق خواب پارکینگ 150 متر مربع

عباس ثوابی مسکن کیان

450,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

۵۰ متری رهن کامل

شهر جدید اندیشه

40,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع
40,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

آپارتمان ۱۵۰ متری

اندیشه

150,000,000 تومان
3 اتاق خواب پارکینگ 150 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

فروش آپارتمان ۵۵ متری در اندیشه

شهرک اندیشه

116,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 55 متر مربع
116,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

آپارتمان ۱۳۵ متری شیک و لوکس کلید نخورده در اندیشه

شهر جدید اندیشه

728,000,000 تومان
3 اتاق خواب پارکینگ 135 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

728,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

اپارتمان ۴۶مترب

فاز يك سوم شرقي

175,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 46 متر مربع

سامان بنده ای مسکن کیان

175,000,000 تومان
1 اتاق خواب 46 متر مربع

۵۸مترفازیک اندیشه

شهرجدیداندیشه فازیک

261,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع
261,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

۱۴۷ متری لوکس

اندیشه

511,500,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 147 متر مربع

هانیه بزرگی مسکن کیان

511,500,000 تومان
2 اتاق خواب 147 متر مربع

آپارتمان ۱۳۰ متری اندیشه(کم واحد)

فاز یک اندیشه

500,000,000 تومان
3 اتاق خواب پارکینگ 130 متر مربع

عباس ثوابی مسکن کیان

500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

آپارتمان نوساز شیک و بسیار لوکس در اندیشه فاز۱

اندیشه

482,000,000 تومان
3 اتاق خواب پارکینگ 140 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

482,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع
1 2 3 4 5 6