سال ساخت
فیلتر
مرتب سازی توسط

آپارتمان ۶۰ متری ۲خواب در اندیشه

اندیشه

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 60 متر مربع

محمدرضا نظیف مسکن کیان

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب 60 متر مربع

ستار اسدی دپارتمان املاک کیان

5 ماه

۶۵متر طبقه اول ۴سال ساخت در اندیشه

اندیشه فاز۱انتهای شاهد شرقی دپارتمان املاک کیان

233,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 65 متر مربع

ستار اسدی دپارتمان املاک کیان

233,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

خرید آپارتمان های لوکس ۱۰۰ متر به بالا در شهر جدید اندیشه

شهر جدید اندیشه

500,000,000 تومان
3 اتاق خواب پارکینگ 100 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

500,000,000 تومان
3 اتاق خواب 100 متر مربع

آپارتمان ۱۰۳ متری در اندیشه

اندیشه

332,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 103 متر مربع

محمدرضا نظیف مسکن کیان

332,000,000 تومان
2 اتاق خواب 103 متر مربع

۶۲مترفازیک اندیشه

شهرجدیداندیشه

175,400,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 62 متر مربع
175,400,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

ستار اسدی دپارتمان املاک کیان

5 ماه

۵۵متر طبقه دو ۲خوابه ۲سال ساخت در اندیشه

فاز ۱اندیشه دوم شرقی

10,000,000 تومان
2 اتاق خواب 55 متر مربع

ستار اسدی دپارتمان املاک کیان

10,000,000 تومان
2 اتاق خواب 55 متر مربع

آپارتمان ۶۲ متری رو به نما در اندیشه

شهر جدید اندیشه

143,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 62 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

143,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

۵۸مترفازیک اندیشه

شهرجدیداندیشه

120,400,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع
120,400,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

آپارتمان ۷۰ متری فول امکانات در اندیشه

شهر جدید اندیشه

315,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 70 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

315,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

فروش آپارتمان ۵۷متری در اندیشه فاز۱

شهر جدید اندیشه فاز1

139,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 57 متر مربع
139,000,000 تومان
2 اتاق خواب 57 متر مربع

آپارتمان ۷۲ متری فول امکانات در اندیشه

شهر جدید اندیشه

160,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 72 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

160,000,000 تومان
2 اتاق خواب 72 متر مربع

ستار اسدی دپارتمان املاک کیان

5 ماه

۴۵متر آپارتمان ۴سال ساخت به قیمت در فاز۱اندیشه

اندیشه فاز۱خیابان نهم شرقی

135,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 45 متر مربع

ستار اسدی دپارتمان املاک کیان

135,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7