سال ساخت
فیلتر
مرتب سازی توسط

۷۳ متری فول امکانات

شهر جدید اندیشه

204,400,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع
204,400,000 تومان
2 اتاق خواب 73 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

2 هفته

طبقه اول آپارتمان سند دار

پدیس فاز 1

450,000,000 تومان
97 اتاق خواب 97 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

450,000,000 تومان
97 اتاق خواب 97 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

2 هفته

آپارتمان ۸۲ متر فاز ۹ پروژه آفاق

پردیس فاز 9

132,000,000 تومان
پارکینگ 82 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

132,000,000 تومان
82 متر مربع

اپارتمان ۴۰متری

انديشه خيابان طالقاني

98,000,000 تومان
1 اتاق خواب 40 متر مربع

سامان بنده ای مسکن کیان

98,000,000 تومان
1 اتاق خواب 40 متر مربع

خرید آپارتملن ۸۵متری طبقه دوم دوبر رو به آفتاب در اندیشه

فاز یک اندیشه

310,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 85 متر مربع
310,000,000 تومان
2 اتاق خواب 85 متر مربع

آپارتمان ۱۴۰ متری لوکس طبقه چهارم در شهرک صدف

اندیشه شهرک صدف

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب پارکینگ 140 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

700,000,000 تومان
3 اتاق خواب 140 متر مربع

آپارتمان ۱۳۰ متری شیک و نوساز

اندیشه

90,000,000 تومان
3 اتاق خواب پارکینگ 130 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

90,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

فروش ۶۰ متری در اندیشه

شهرک اندیشه

140,000,000 تومان
2 اتاق خواب 60 متر مربع
140,000,000 تومان
2 اتاق خواب 60 متر مربع

فروش آپارتمان ۵۰ متری در اندیشه

شهرک اندیشه

86,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع
86,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

آپارتمان ۱۶۱ متری شیک و لوکس در اندیشه

شهر جدید اندیشه

468,000,000 تومان
3 اتاق خواب پارکینگ 161 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

468,000,000 تومان
3 اتاق خواب 161 متر مربع

۱۶۷متری لوکس اندیشه(۲ تا پارکینگ)

فاز یک اندیشه

515,000,000 تومان
3 اتاق خواب پارکینگ 167 متر مربع

عباس ثوابی مسکن کیان

515,000,000 تومان
3 اتاق خواب 167 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

3 هفته

علی زاده املاک خشت اول

265,000,000 تومان
100 متر مربع
1 2 3 4 5 6