سال ساخت
فیلتر
مرتب سازی توسط

۱۰۰مترشهرک مریم

شهرک مریم

410,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 100 متر مربع
410,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

5 ماه

آپارتمان اولویت تحویل زون ۵ فاز ۱۱

فاز11

223,000,000 تومان
86 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

223,000,000 تومان
86 متر مربع

واحد ۹۵ متری اندیشه(دو نبش.نوساز)

فاز یک اندیشه

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 95 متر مربع
400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 95 متر مربع

۵۲مترفازیک اندیشه

فازیک اندیشه

87,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 52 متر مربع
87,000,000 تومان
1 اتاق خواب 52 متر مربع

۶۵متری ۲خواب

فاز۱

48,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 65 متر مربع

هانیه بزرگی مسکن کیان

48,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

آپارتمان اجاره ای اندیشه

اندیشه فاز یک

35,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 53 متر مربع
35,000,000 تومان
1 اتاق خواب 53 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7