سال ساخت
فیلتر
مرتب سازی توسط

آرش کمالی مسکن کیان

4 ماه

زمین ۱۰۰۰ متری در بهترین موقعیت در اندیشه

شهر جدید اندیشه

9,000,000,000 تومان
1000 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

9,000,000,000 تومان
1000 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

4 ماه

زمین ۱۵۰۰ متری با بحر ۲۵ متری در اندیشه

شهر جدید اندیشه

3,000,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 1500 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

3,000,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1500 متر مربع

ستار اسدی دپارتمان املاک کیان

5 ماه

فروش زمین با کاربری مسکونی در اندیشه

اندیشه فاز۱ انتهای شاهد شرقی

750,000,000 تومان
پارکینگ 220 متر مربع

ستار اسدی دپارتمان املاک کیان

750,000,000 تومان
220 متر مربع

۲۰۵مترزمین شهرک مریم

شهرجدیداندیشه

1,000,000,000 تومان
205 متر مربع
1,000,000,000 تومان
205 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

5 ماه

زمین ۵۰۰ متری با بحر ۱۰ و زیر تجاری در اندیشه

شهر جدید اندیشه

2,500,000,000 تومان
پارکینگ 500 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

2,500,000,000 تومان
500 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

5 ماه

زمین کلنگی ۲۰۰ متری در اندیشه

شهر جدید اندیشه

990,000,000 تومان
پارکینگ 200 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

990,000,000 تومان
200 متر مربع

۲۲۱مترزمین مسکونی شهرک مریم

شهرجدیداندیشه

750,000,000 تومان
221 متر مربع
750,000,000 تومان
221 متر مربع

۱۰۰۰متر زمین فازیک اندیشه

شهرجدیداندیشه

550,000,000 تومان
1000 متر مربع
550,000,000 تومان
1000 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

5 ماه

خرید زمین کلنگی ۶۰۰ متری با بحر ۱۰ در اندیشه

شهر جدید اندیشه

3,600,000,000 تومان
پارکینگ 600 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

3,600,000,000 تومان
600 متر مربع

ستار اسدی دپارتمان املاک کیان

5 ماه

۲۰۰قطعه باغ در متراژهای۵۵۰متر در ملارد

شهرستان ملارد روستای ویلا دشت

250,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 550 متر مربع

ستار اسدی دپارتمان املاک کیان

250,000,000 تومان
2 اتاق خواب 550 متر مربع

ستار اسدی دپارتمان املاک کیان

5 ماه

۲۲۸۰متر باغ با درختان چند ساله در شهریار

شهریار دهستان کردزار

900,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 2280 متر مربع

ستار اسدی دپارتمان املاک کیان

900,000,000 تومان
1 اتاق خواب 2280 متر مربع

زمین ۱۵۰۰ متری فاز یک اندیشه

فاز یک اندیشه

3,000,000,000 تومان
پارکینگ 1500 متر مربع
3,000,000,000 تومان
1500 متر مربع
1 2