سال ساخت
فیلتر
مرتب سازی توسط

آرش کمالی مسکن کیان

3 هفته

زمین ۱۵۰۰ متری با بحر ۲۵ متری در اندیشه

شهر جدید اندیشه

3,000,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 1500 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

3,000,000,000 تومان
1 اتاق خواب 1500 متر مربع

۲۰۵مترزمین شهرک مریم

شهرجدیداندیشه

1,000,000,000 تومان
205 متر مربع
1,000,000,000 تومان
205 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

4 هفته

زمین ۵۰۰ متری با بحر ۱۰ و زیر تجاری در اندیشه

شهر جدید اندیشه

2,500,000,000 تومان
پارکینگ 500 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

2,500,000,000 تومان
500 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

1 ماه

زمین کلنگی ۲۰۰ متری در اندیشه

شهر جدید اندیشه

990,000,000 تومان
پارکینگ 200 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

990,000,000 تومان
200 متر مربع