سال ساخت
فیلتر
مرتب سازی توسط

زمین تجاری فاز۴اندیشه

فاز ۴ اندیشه

2,000,000,000 تومان
437 متر مربع
2,000,000,000 تومان
437 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

3 روز

باغ ۲۳۱ متری سند دار در تخت رستم مجموعه رستم

شهر جدید اندیشه

90,000,000 تومان
پارکینگ 231 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

90,000,000 تومان
231 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

4 روز

زمین ۲۳۰ متری بحر ۱۰ در فاز ۳ اندیشه

شهر جدید اندیشه

750,000,000 تومان
پارکینگ 230 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

750,000,000 تومان
230 متر مربع

۴۳۷مترزمین فاز۴

فاز۴

2,000,000,000 تومان
پارکینگ 437 متر مربع
2,000,000,000 تومان
437 متر مربع