سال ساخت

آرش کمالی

اندیشه - فاز یک - خیابان شاهد شرقی - پلاک 24 - املاک کیان شعبه دو

  درباره مشاور

  یک نظر برای آرش کمالی

  Avatar
  رتبه بندی:
  مرور محتوا:
  ورود برای ترک یک نظر

  21 ملک توسط آرش کمالی به ثبت رسیده

  فیلتر
  مرتب سازی توسط

  آرش کمالی مسکن کیان

  2 روز

  زمین کلنگی ۲۰۰ متری در اندیشه

  شهر جدید اندیشه

  990,000,000 تومان
  پارکینگ 200 متر مربع

  آرش کمالی مسکن کیان

  990,000,000 تومان
  200 متر مربع

  آپارتمان ۷۵ متری فول امکانات در اندیشه

  شهر جدید اندیشه

  137,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 75 متر مربع

  آرش کمالی مسکن کیان

  137,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 75 متر مربع

  آپارتمان ۵۷ متری فول بازسازی شده در اندیشه

  شهر جدید اندیشه

  105,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 57 متر مربع

  آرش کمالی مسکن کیان

  105,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 57 متر مربع

  آپارتمان ۸۰ متری فوق العاده لوکس و شیک در اندیشه

  شهر جدید اندیشه

  90,000,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 80 متر مربع

  آرش کمالی مسکن کیان

  90,000,000 تومان
  2 اتاق خواب 80 متر مربع

  آرش کمالی مسکن کیان

  6 روز

  خرید زمین کلنگی ۶۰۰ متری با بحر ۱۰ در اندیشه

  شهر جدید اندیشه

  3,600,000,000 تومان
  پارکینگ 600 متر مربع

  آرش کمالی مسکن کیان

  3,600,000,000 تومان
  600 متر مربع

  آپارتمان ۵۰ متری فول امکانات در اندیشه

  شهر جدید اندیشه

  32,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

  آرش کمالی مسکن کیان

  32,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 50 متر مربع

  آپارتمان ۵۰ متری طبقه اول رهن و اجاره در اندیشه

  شهر جدید اندیشه

  13,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

  آرش کمالی مسکن کیان

  13,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 50 متر مربع

  آپارتمان ۵۸ متری فول امکانات رهن کامل در اندیشه

  شهر جدید اندیشه

  42,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع

  آرش کمالی مسکن کیان

  42,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 58 متر مربع

  خرید آپارتمان های لوکس ۱۰۰ متر به بالا در شهر جدید اندیشه

  شهر جدید اندیشه

  500,000,000 تومان
  3 اتاق خواب پارکینگ 100 متر مربع

  آرش کمالی مسکن کیان

  500,000,000 تومان
  3 اتاق خواب 100 متر مربع

  آپارتمان ۶۲ متری رو به نما در اندیشه

  شهر جدید اندیشه

  143,000,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 62 متر مربع

  آرش کمالی مسکن کیان

  143,000,000 تومان
  2 اتاق خواب 62 متر مربع

  آپارتمان ۷۰ متری فول امکانات در اندیشه

  شهر جدید اندیشه

  315,000,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 70 متر مربع

  آرش کمالی مسکن کیان

  315,000,000 تومان
  2 اتاق خواب 70 متر مربع

  آپارتمان ۷۲ متری فول امکانات در اندیشه

  شهر جدید اندیشه

  160,000,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 72 متر مربع

  آرش کمالی مسکن کیان

  160,000,000 تومان
  2 اتاق خواب 72 متر مربع
  1 2