سال ساخت

آرین علی زاد

فاز۱ خیابان شاهد شرقی پلاک ۲۴

  درباره مشاور

  یک نظر برای آرین علی زاد

  Avatar
  رتبه بندی:
  مرور محتوا:
  ورود برای ترک یک نظر

  19 ملک توسط آرین علی زاد به ثبت رسیده

  فیلتر
  مرتب سازی توسط

  فروش آپارتمان ۴۸ متری در اندیشه فاز۱

  اندیشه

  121,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 48 متر مربع

  آرین علی زاد مسکن کیان

  121,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 48 متر مربع

  فروش آپارتمان ۵۷ متری در اندیشه

  اندیشه

  140,000,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 57 متر مربع

  آرین علی زاد مسکن کیان

  140,000,000 تومان
  2 اتاق خواب 57 متر مربع

  آپارتمان ۵۰ متری شیک و نوساز در اندیشه فاز ۱

  اندیشه

  150,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

  آرین علی زاد مسکن کیان

  150,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 50 متر مربع

  فروش آپارتمان ۷۳ متری در اندیشه

  اندیشه

  215,000,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 73 متر مربع

  آرین علی زاد مسکن کیان

  215,000,000 تومان
  2 اتاق خواب 73 متر مربع

  آپارتمان ۴۰ متری در اندیشه

  اندیشه

  90,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 40 متر مربع

  آرین علی زاد مسکن کیان

  90,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 40 متر مربع

  آپارتمان ۵۰ متری بانورگیر عالی

  اندیشه

  22,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

  آرین علی زاد مسکن کیان

  22,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 50 متر مربع

  آپارتمان ۶۰ متری ۲خواب در اندیشه

  اندیشه

  170,000,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 60 متر مربع

  آرین علی زاد مسکن کیان

  170,000,000 تومان
  2 اتاق خواب 60 متر مربع

  آپارتمان ۱۰۳ متری در اندیشه

  اندیشه

  332,000,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 103 متر مربع

  آرین علی زاد مسکن کیان

  332,000,000 تومان
  2 اتاق خواب 103 متر مربع

  آپارتمان ۴۹ متری نوساز در اندیشه

  اندیشه

  201,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 49 متر مربع

  آرین علی زاد مسکن کیان

  201,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 49 متر مربع

  آپارتمان ۵۰ متری نوساز در اندیشه

  اندیشه

  70,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

  آرین علی زاد مسکن کیان

  70,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 50 متر مربع

  آپارتمان ۴۸ متری در اندیشه فاز۱

  اندیشه

  35,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 48 متر مربع

  آرین علی زاد مسکن کیان

  35,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 48 متر مربع

  آپارتمان ۵۰ متریدر اندیشه فاز ۱

  اندیشه

  36,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

  آرین علی زاد مسکن کیان

  36,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 50 متر مربع
  1 2