سال ساخت

بهنام چوپانی

درباره مشاور

بهنام چوپانی ۲۷ ساله ساکن شهر جدید اندیشه.

یک نظر برای بهنام چوپانی

Avatar
رتبه بندی:
مرور محتوا:
ورود برای ترک یک نظر

1 ملک توسط بهنام چوپانی به ثبت رسیده

فیلتر
مرتب سازی توسط

واحدی لوکس و خوش نقشه

فاز یک ارغوان دوازدهم

231,000,000 تومان
66 متر مربع

بهنام چوپانی مسکن کیان

231,000,000 تومان
66 متر مربع