سال ساخت

سید حسین میرزایی

  درباره مشاور

  یک نظر برای سید حسین میرزایی

  Avatar
  رتبه بندی:
  مرور محتوا:
  ورود برای ترک یک نظر

  5 ملک توسط سید حسین میرزایی به ثبت رسیده

  فیلتر
  مرتب سازی توسط

  ۵۵ مترآپارتمان دوبر فازیک اندیشه

  شهرجدیداندیشه

  155,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 55 متر مربع
  155,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 55 متر مربع

  ۶۱مترفازیک اندیشه

  شهرجدیداندیشه

  164,750,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 61 متر مربع
  164,750,000 تومان
  2 اتاق خواب 61 متر مربع

  ۷۲مترآپارتمان فازیک اندیشه

  شهرجدیداندیشه

  133,600,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 72 متر مربع
  133,600,000 تومان
  2 اتاق خواب 72 متر مربع

  ۲۰۵مترزمین شهرک مریم

  شهرجدیداندیشه

  1,000,000,000 تومان
  205 متر مربع
  1,000,000,000 تومان
  205 متر مربع

  ۸۰مترآپارتمان فازیک اندیشه(پیش فروش)

  شهرجدیداندیشه

  100,000,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 80 متر مربع
  100,000,000 تومان
  2 اتاق خواب 80 متر مربع