سال ساخت

سید حسین میرزایی

  درباره مشاور

  یک نظر برای سید حسین میرزایی

  Avatar
  رتبه بندی:
  مرور محتوا:
  ورود برای ترک یک نظر

  5 ملک توسط سید حسین میرزایی به ثبت رسیده

  فیلتر
  مرتب سازی توسط

  زمین تجاری فاز۴اندیشه

  فاز ۴ اندیشه

  2,000,000,000 تومان
  437 متر مربع
  2,000,000,000 تومان
  437 متر مربع

  ۴۳۷مترزمین فاز۴

  فاز۴

  2,000,000,000 تومان
  پارکینگ 437 متر مربع
  2,000,000,000 تومان
  437 متر مربع

  ۵۸مترفازیک اندیشه

  شهرجدیداندیشه

  137,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع
  137,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 58 متر مربع

  ۵۸مترفازیک اندیشه

  شهرجدیداندیشه فازیک

  261,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع
  261,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 58 متر مربع

  ۵۰مترفازیک اندیشه شهرک امید

  اندیشه

  100,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع
  100,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 50 متر مربع