سال ساخت

سید حسین میرزایی

  درباره مشاور

  یک نظر برای سید حسین میرزایی

  Avatar
  رتبه بندی:
  مرور محتوا:
  ورود برای ترک یک نظر

  15 ملک توسط سید حسین میرزایی به ثبت رسیده

  فیلتر
  مرتب سازی توسط

  ۵۵ مترآپارتمان دوبر فازیک اندیشه

  شهرجدیداندیشه

  155,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 55 متر مربع
  155,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 55 متر مربع

  ۶۱مترفازیک اندیشه

  شهرجدیداندیشه

  164,750,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 61 متر مربع
  164,750,000 تومان
  2 اتاق خواب 61 متر مربع

  ۷۲مترآپارتمان فازیک اندیشه

  شهرجدیداندیشه

  133,600,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 72 متر مربع
  133,600,000 تومان
  2 اتاق خواب 72 متر مربع

  ۲۰۵مترزمین شهرک مریم

  شهرجدیداندیشه

  1,000,000,000 تومان
  205 متر مربع
  1,000,000,000 تومان
  205 متر مربع

  ۸۰مترآپارتمان فازیک اندیشه(پیش فروش)

  شهرجدیداندیشه

  100,000,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 80 متر مربع
  100,000,000 تومان
  2 اتاق خواب 80 متر مربع

  ۲۲۱مترزمین مسکونی شهرک مریم

  شهرجدیداندیشه

  750,000,000 تومان
  221 متر مربع
  750,000,000 تومان
  221 متر مربع

  ۷۵مترفازیک اندیشه

  شهرجدیداندیشه

  160,000,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 75 متر مربع
  160,000,000 تومان
  2 اتاق خواب 75 متر مربع

  ۱۰۰۰متر زمین فازیک اندیشه

  شهرجدیداندیشه

  550,000,000 تومان
  1000 متر مربع
  550,000,000 تومان
  1000 متر مربع

  ۶۲مترفازیک اندیشه

  شهرجدیداندیشه

  175,400,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 62 متر مربع
  175,400,000 تومان
  2 اتاق خواب 62 متر مربع

  ۵۸مترفازیک اندیشه

  شهرجدیداندیشه

  120,400,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع
  120,400,000 تومان
  1 اتاق خواب 58 متر مربع

  ۵۵مترفازیک اندیشه

  شهرجدیداندیشه

  220,000,000 تومان
  1 اتاق خواب پارکینگ 55 متر مربع
  220,000,000 تومان
  1 اتاق خواب 55 متر مربع

  ۱۹۰مترزمین مسکونی فاز۴اندیشه

  فاز۴اندیشه

  750,000,000 تومان
  190 متر مربع
  750,000,000 تومان
  190 متر مربع
  1 2