سال ساخت

علی زاده

پردیس فاز دو پاساژ قصر پردیس

  درباره مشاور

  یک نظر برای علی زاده

  Avatar
  رتبه بندی:
  مرور محتوا:
  ورود برای ترک یک نظر

  7 ملک توسط علی زاده به ثبت رسیده

  فیلتر
  مرتب سازی توسط

  علی زاده املاک خشت اول

  4 ماه

  آپارتمان کلید تحویل فاز ۵ پردیس

  فاز 5

  257,000,000 تومان
  85 متر مربع

  علی زاده املاک خشت اول

  257,000,000 تومان
  85 متر مربع

  علی زاده املاک خشت اول

  4 ماه

  ۸۷ متر دوخواب در برج های پردیس ( خانم علیزاده )

  تهران فاز11 پردیس

  221,000,000 تومان
  87 متر مربع

  علی زاده املاک خشت اول

  221,000,000 تومان
  87 متر مربع

  علی زاده املاک خشت اول

  5 ماه

  آپارتمان پگاه تکنو فاز ۸ پردیس

  فاز8

  245,000,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 107 متر مربع

  علی زاده املاک خشت اول

  245,000,000 تومان
  2 اتاق خواب 107 متر مربع

  علی زاده املاک خشت اول

  5 ماه

  آپارتمان ۸۸ متر دوخواب فاز ۲ محله ۳

  فاز2

  550,000,000 تومان
  2 اتاق خواب پارکینگ 88 متر مربع

  علی زاده املاک خشت اول

  550,000,000 تومان
  2 اتاق خواب 88 متر مربع

  علی زاده املاک خشت اول

  5 ماه

  ۸۴ متر فاز ۹ ( خانم علیزاده )

  پردیس فاز 9

  193,000,000 تومان
  2 اتاق خواب 84 متر مربع

  علی زاده املاک خشت اول

  193,000,000 تومان
  2 اتاق خواب 84 متر مربع

  علی زاده املاک خشت اول

  5 ماه

  طبقه ۱۴ فاز ۱۱ زون ۵

  فاز 11 پردیس

  270,000,000 تومان
  87 متر مربع

  علی زاده املاک خشت اول

  270,000,000 تومان
  87 متر مربع

  علی زاده املاک خشت اول

  5 ماه

  آپارتمان اولویت تحویل زون ۵ فاز ۱۱

  فاز11

  223,000,000 تومان
  86 متر مربع

  علی زاده املاک خشت اول

  223,000,000 تومان
  86 متر مربع