سال ساخت
فیلتر
مرتب سازی توسط

اپارتمان ۵۵متری خوش نقشه

یکم شرقی

40 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 55 متر مربع

هانیه بزرگی مسکن کیان

40 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

آپارتمان ۵۰ متری نوساز در فاز ۱

اندیشه

15,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

15,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

مسکن کیان حسین حمیدوند

5 روز

اجاره مغازه در اندیشه

اندیشه فاز یک

20,000,000 تومان
پارکینگ 40 متر مربع

مسکن کیان حسین حمیدوند

20,000,000 تومان
40 متر مربع

آپارتمان ۶۶ متری فول بازسازی رهن کامل در اندیشه

شهر جدید اندیشه

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 66 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب 66 متر مربع

آپارتمان ۶۶ متری در شهرک صدف

اندیشه

15,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 66 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

15,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

آپارتمان ۶۸ متری طبقه اول با پارکینگ در اندیشه

شهر جدید اندیشه

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 68 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب 68 متر مربع

آپارتمان اداری ۹۰ متری شیک و لوکس در اندیشه

شهر جدید اندیشه

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 90 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 90 متر مربع

۵۰ متری رهن کامل

شهر جدید اندیشه

40,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع
40,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

آپارتمان ۱۵۰ متری

اندیشه

150,000,000 تومان
3 اتاق خواب پارکینگ 150 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

آپارتمان ۱۳۰ متری شیک و نوساز

اندیشه

90,000,000 تومان
3 اتاق خواب پارکینگ 130 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

90,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

آپارتمان ۴۹ متری شیک و تمیز رهن کامل در اندیشه

شهر جدید اندیشه

35,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 49 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

35,000,000 تومان
1 اتاق خواب 49 متر مربع

آپارتمان ۶۵ متری شیک و نوساز در اندیشه فاز ۱

اندیشه

56 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 65 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

56 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع
1 2