سال ساخت
فیلتر
مرتب سازی توسط

مسکن کیان حسین حمیدوند

5 روز

آپارتمان ارزان در اندیشه

شهرک اندیشه

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

مسکن کیان حسین حمیدوند

60,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

ویلایی ۱۲۵ متری اندیشه(۲ تا تک واحدی)

اندیشه

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 125 متر مربع

عباس ثوابی مسکن کیان

300,000,000 تومان
2 اتاق خواب 125 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

5 روز

زمین ۲۳۰ متری بحر ۱۰ در فاز ۳ اندیشه

شهر جدید اندیشه

750,000,000 تومان
پارکینگ 230 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

750,000,000 تومان
230 متر مربع

فروش ۶۸ متری در اندیشه

شهرک اندیشه

270,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 68 متر مربع
270,000,000 تومان
2 اتاق خواب 68 متر مربع

آپارتمان ۱۱۰ متری در اندیشه

شهر جدید اندیشه

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 110 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

مسکن کیان حسین حمیدوند

6 روز

آپارتمان ۵۸متری در اندیشه

شهر اندیشه

106,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع

مسکن کیان حسین حمیدوند

106,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

آپارتمان ۴۵ متری در اندیشه

شهر جدید اندیشه

100,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 45 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

100,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

فروش ۶۵متری در اندیشه

شهرک اندیشه

143,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 65 متر مربع
143,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

۴۳۷مترزمین فاز۴

فاز۴

2,000,000,000 تومان
پارکینگ 437 متر مربع
2,000,000,000 تومان
437 متر مربع

آپارتمان ۴۷ متری ۱ خواب

شهر جدید اندیشه

104,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 47 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

104,000,000 تومان
1 اتاق خواب 47 متر مربع

آپارتمان ۵۸ متری یک خواب

شهر جدید اندیشه

149,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

149,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

۵۸مترفازیک اندیشه

شهرجدیداندیشه

137,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع
137,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع
1 2 3 4 5 6