سال ساخت
فیلتر
مرتب سازی توسط

۲۲۱مترزمین مسکونی شهرک مریم

شهرجدیداندیشه

750,000,000 تومان
221 متر مربع
750,000,000 تومان
221 متر مربع

آپارتمان ۵۷ متری فول بازسازی شده در اندیشه

شهر جدید اندیشه

105,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 57 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

105,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

۷۵مترفازیک اندیشه

شهرجدیداندیشه

160,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 75 متر مربع
160,000,000 تومان
2 اتاق خواب 75 متر مربع

فروش آپارتمان ۵۷ متری در اندیشه

اندیشه

140,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 57 متر مربع

محمدرضا نظیف مسکن کیان

140,000,000 تومان
2 اتاق خواب 57 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

4 ماه

آپارتمان ۸۸ متر دوخواب فاز ۲ محله ۳

فاز2

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 88 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 88 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

4 ماه

۸۴ متر فاز ۹ ( خانم علیزاده )

پردیس فاز 9

193,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

193,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

4 ماه

طبقه ۱۴ فاز ۱۱ زون ۵

فاز 11 پردیس

270,000,000 تومان
87 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

270,000,000 تومان
87 متر مربع

فروش آپارتمان ٩۵ متری نوساز

انديشه

385,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 95 متر مربع

مهدی مطوری مسکن کیان

385,000,000 تومان
2 اتاق خواب 95 متر مربع

فروش واحد ۶۳ متری در اندیشه

شهرک اندیشه

135,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 63 متر مربع
135,000,000 تومان
1 اتاق خواب 63 متر مربع

آپارتمان ۵۰ متری شیک و نوساز در اندیشه فاز ۱

اندیشه

150,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

محمدرضا نظیف مسکن کیان

150,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

۱۰۰۰متر زمین فازیک اندیشه

شهرجدیداندیشه

550,000,000 تومان
1000 متر مربع
550,000,000 تومان
1000 متر مربع

آپارتمان ۶۲ متر ۲ خواب

شهر جدید اندیشه

155,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 62 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

155,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7