سال ساخت
فیلتر
مرتب سازی توسط

آپارتمان ۴۰ متری طبقه اول در اندیشه

شهر جدید اندیشه

100,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 40 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

100,000,000 تومان
1 اتاق خواب 40 متر مربع

واحد ۵۶ متری دو نبش اندیشه

فاز یک اندیشه

170,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 56 متر مربع
170,000,000 تومان
1 اتاق خواب 56 متر مربع

آپارتمان ۶۱ متری در اندیشه فاز ۱

اندیشه

235,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 61 متر مربع

محمدرضا نظیف مسکن کیان

235,000,000 تومان
2 اتاق خواب 61 متر مربع

۵۷مترفازیک اندیشه

فازیک اندیشه

139,400,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 57 متر مربع
139,400,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

آپارتمان ۵۰ متری طبقه اول در اندیشه

شهر جدید اندیشه

95,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

95,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

آپارتمان ۴۴ متری

اندیشه

171,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 44 متر مربع

محمدرضا نظیف مسکن کیان

171,000,000 تومان
1 اتاق خواب 44 متر مربع

۱۰۰مترشهرک مریم

شهرک مریم

410,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 100 متر مربع
410,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

5 ماه

آپارتمان اولویت تحویل زون ۵ فاز ۱۱

فاز11

223,000,000 تومان
86 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

223,000,000 تومان
86 متر مربع

واحد ۹۵ متری اندیشه(دو نبش.نوساز)

فاز یک اندیشه

400,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 95 متر مربع
400,000,000 تومان
2 اتاق خواب 95 متر مربع

۵۲مترفازیک اندیشه

فازیک اندیشه

87,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 52 متر مربع
87,000,000 تومان
1 اتاق خواب 52 متر مربع
1 2 3 4 5 6 7