سال ساخت
10 ملک برای:آپارتمان مسکونیاجارهتهران
فیلتر
مرتب سازی توسط

اپارتمان ۵۵متری خوش نقشه

یکم شرقی

40 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 55 متر مربع

هانیه بزرگی مسکن کیان

40 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع

آپارتمان ۵۰ متری نوساز در فاز ۱

اندیشه

15,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

15,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

آپارتمان ۶۶ متری فول بازسازی رهن کامل در اندیشه

شهر جدید اندیشه

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 66 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب 66 متر مربع

آپارتمان ۶۶ متری در شهرک صدف

اندیشه

15,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 66 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

15,000,000 تومان
1 اتاق خواب 66 متر مربع

آپارتمان ۶۸ متری طبقه اول با پارکینگ در اندیشه

شهر جدید اندیشه

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 68 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

55,000,000 تومان
2 اتاق خواب 68 متر مربع

آپارتمان ۱۵۰ متری

اندیشه

150,000,000 تومان
3 اتاق خواب پارکینگ 150 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

150,000,000 تومان
3 اتاق خواب 150 متر مربع

آپارتمان ۱۳۰ متری شیک و نوساز

اندیشه

90,000,000 تومان
3 اتاق خواب پارکینگ 130 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

90,000,000 تومان
3 اتاق خواب 130 متر مربع

آپارتمان ۴۹ متری شیک و تمیز رهن کامل در اندیشه

شهر جدید اندیشه

35,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 49 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

35,000,000 تومان
1 اتاق خواب 49 متر مربع

آپارتمان ۶۵ متری شیک و نوساز در اندیشه فاز ۱

اندیشه

56 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 65 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

56 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

آپارتمان ۸۰ متری اجاره

خیابان هشتم غربی

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع

مسعود حسینی املاک کیان

60,000,000 تومان
2 اتاق خواب 80 متر مربع