سال ساخت
21 ملک برای:آپارتمان مسکونیفروشاندیشه فاز 1
فیلتر
مرتب سازی توسط

فروش واحد ۵۷ متری در اندیشه

شهرک اندیشه

157,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 57 متر مربع
157,000,000 تومان
2 اتاق خواب 57 متر مربع

آپارتمان ۵۰ متری دو بحر و نوساز در اندیشه

شهر جدید اندیشه

150,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

150,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

آپارتمان ۵۸ متر ۱ خواب

شهر جدید اندیشه

109,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

109,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

آپارتمان ۵۷ متری شیک و نوساز

اندیشه

196,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 57 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

196,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

فروش ۶۸ متری در اندیشه

شهرک اندیشه

270,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 68 متر مربع
270,000,000 تومان
2 اتاق خواب 68 متر مربع

آپارتمان ۱۱۰ متری در اندیشه

شهر جدید اندیشه

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 110 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

آپارتمان ۴۵ متری در اندیشه

شهر جدید اندیشه

100,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 45 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

100,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

فروش ۶۵متری در اندیشه

شهرک اندیشه

143,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 65 متر مربع
143,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

آپارتمان ۴۷ متری ۱ خواب

شهر جدید اندیشه

104,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 47 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

104,000,000 تومان
1 اتاق خواب 47 متر مربع

آپارتمان ۵۸ متری یک خواب

شهر جدید اندیشه

149,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

149,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

آپارتمان ۴۸ متری رو به نما با پارکینگ اختصاصی

تهران شهر جدید اندیشه

104,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 48 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

104,000,000 تومان
1 اتاق خواب 48 متر مربع

آپارتمان متری ۱ خواب

تهران

109,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 55 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

109,000,000 تومان
1 اتاق خواب 55 متر مربع
1 2