سال ساخت
33 ملک برای:آپارتمان مسکونیفروشتهران
فیلتر
مرتب سازی توسط

آپارتمان ۵۷ متری شیک و نوساز

اندیشه

196,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 57 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

196,000,000 تومان
1 اتاق خواب 57 متر مربع

آپارتمان ۱۳۵ متری بسیار شیک و نوساز با دوبر نورگیر

اندیشه

555,000,000 تومان
3 اتاق خواب پارکینگ 135 متر مربع

آرین علی زاد مسکن کیان

555,000,000 تومان
3 اتاق خواب 135 متر مربع

فروش واحد ۵۷ متری در اندیشه

شهرک اندیشه

157,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 57 متر مربع
157,000,000 تومان
2 اتاق خواب 57 متر مربع

آپارتمان ۵۰ متری دو بحر و نوساز در اندیشه

شهر جدید اندیشه

150,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

150,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

آپارتمان ۵۸ متر ۱ خواب

شهر جدید اندیشه

109,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

109,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

فروش ۶۸ متری در اندیشه

شهرک اندیشه

270,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 68 متر مربع
270,000,000 تومان
2 اتاق خواب 68 متر مربع

آپارتمان ۱۱۰ متری در اندیشه

شهر جدید اندیشه

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 110 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

170,000,000 تومان
2 اتاق خواب 110 متر مربع

آپارتمان ۴۵ متری در اندیشه

شهر جدید اندیشه

100,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 45 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

100,000,000 تومان
1 اتاق خواب 45 متر مربع

فروش ۶۵متری در اندیشه

شهرک اندیشه

143,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 65 متر مربع
143,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

آپارتمان ۴۷ متری ۱ خواب

شهر جدید اندیشه

104,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 47 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

104,000,000 تومان
1 اتاق خواب 47 متر مربع

آپارتمان ۵۸ متری یک خواب

شهر جدید اندیشه

149,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 58 متر مربع

امین علیمرادی مسکن کیان

149,000,000 تومان
1 اتاق خواب 58 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

1 هفته

۱۰۷متر آپارتمان شیک فروردین شمالی

فاز 1 فروردین شمالی

517,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 107 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

517,000,000 تومان
2 اتاق خواب 107 متر مربع
1 2 3