سال ساخت
43 ملک برای:آپارتمان مسکونیفروشتهران
فیلتر
مرتب سازی توسط

آپارتمان ۱۰۳ متری در اندیشه

اندیشه

332,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 103 متر مربع

محمدرضا نظیف مسکن کیان

332,000,000 تومان
2 اتاق خواب 103 متر مربع

آپارتمان ۶۲ متری رو به نما در اندیشه

شهر جدید اندیشه

143,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 62 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

143,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

آپارتمان ۷۰ متری فول امکانات در اندیشه

شهر جدید اندیشه

315,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 70 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

315,000,000 تومان
2 اتاق خواب 70 متر مربع

فروش آپارتمان ۵۷متری در اندیشه فاز۱

شهر جدید اندیشه فاز1

139,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 57 متر مربع

محمدرضا سلیمانی مسکن کیان

139,000,000 تومان
2 اتاق خواب 57 متر مربع

آپارتمان ۷۲ متری فول امکانات در اندیشه

شهر جدید اندیشه

160,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 72 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

160,000,000 تومان
2 اتاق خواب 72 متر مربع

آپارتمان ۴۹ متری نوساز در اندیشه

اندیشه

201,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 49 متر مربع

محمدرضا نظیف مسکن کیان

201,000,000 تومان
1 اتاق خواب 49 متر مربع

آپارتمان ۵۰ متری نوساز در اندیشه

اندیشه

70,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 50 متر مربع

محمدرضا نظیف مسکن کیان

70,000,000 تومان
1 اتاق خواب 50 متر مربع

آپارتمان ۶۵ متری بسیار زیبا در اندیشه

شهر جدید اندیشه

119,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 65 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

119,000,000 تومان
2 اتاق خواب 65 متر مربع

فروش واحد های ۱۰۰متر به بالا در اندیشه

شهرک اندیشه

200,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 100 متر مربع
200,000,000 تومان
2 اتاق خواب 100 متر مربع

آپارتمان ۶۲ متری طبقه اول در اندیشه

شهر جدید اندیشه

113,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 62 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

113,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع

ستار اسدی دپارتمان املاک کیان

4 ماه

۴۴متر روبه نما فول امکانات در فاز۱

اندیشه فاز۱ طالقانی خیابان ارتش ساختمان ونیز

99,000,000 تومان
1 اتاق خواب پارکینگ 44 متر مربع

ستار اسدی دپارتمان املاک کیان

99,000,000 تومان
1 اتاق خواب 44 متر مربع

آپارتمان ۶۲ متری طبقه اول در اندیشه

شهر جدید اندیشه

113,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 62 متر مربع

آرش کمالی مسکن کیان

113,000,000 تومان
2 اتاق خواب 62 متر مربع
1 2 3 4