سال ساخت

علی زاده

پردیس فاز دو پاساژ قصر پردیس

درباره مشاور

یک نظر برای علی زاده

Avatar
رتبه بندی:
مرور محتوا:
ورود برای ترک یک نظر

7 ملک توسط علی زاده به ثبت رسیده

فیلتر
مرتب سازی توسط

علی زاده املاک خشت اول

5 ماه

آپارتمان کلید تحویل فاز ۵ پردیس

فاز 5

257,000,000 تومان
85 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

257,000,000 تومان
85 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

5 ماه

۸۷ متر دوخواب در برج های پردیس ( خانم علیزاده )

تهران فاز11 پردیس

221,000,000 تومان
87 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

221,000,000 تومان
87 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

5 ماه

آپارتمان پگاه تکنو فاز ۸ پردیس

فاز8

245,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 107 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

245,000,000 تومان
2 اتاق خواب 107 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

5 ماه

آپارتمان ۸۸ متر دوخواب فاز ۲ محله ۳

فاز2

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب پارکینگ 88 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

550,000,000 تومان
2 اتاق خواب 88 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

5 ماه

۸۴ متر فاز ۹ ( خانم علیزاده )

پردیس فاز 9

193,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

193,000,000 تومان
2 اتاق خواب 84 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

5 ماه

طبقه ۱۴ فاز ۱۱ زون ۵

فاز 11 پردیس

270,000,000 تومان
87 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

270,000,000 تومان
87 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

6 ماه

آپارتمان اولویت تحویل زون ۵ فاز ۱۱

فاز11

223,000,000 تومان
86 متر مربع

علی زاده املاک خشت اول

223,000,000 تومان
86 متر مربع